foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Naujienos

Jūros strategijos direktyvos įgyvendinimas Turkijoje

2016 metų vasario mėn. kartu su kolegomis iš NIRAS IC Sp. Z.o.o. (Lenkija) ir kolegomis iš kitų šalių pradėjome įgyvendinti projektą „Gebėjimų stiprinimas įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą Turkijoje“ (EuropeAid/135965/IH/SER/TR). Projektą sudaro du komponentai: 1) Jūrų strategijos pagrindų direktyvos nuostatų perkėlimo ir pasirengimo vėlesniam įgyvendinimui techninis ir administracinis stiprinimas ir 2) Konkretūs žingsniai rengiantis įgyvendinti Direktyvą nustatytuose Juodosios ir Viduržemio jūrų regionuose. Mūsų ekspertė šiame projekte atsakinga už ekonominę ir socialinę analizę pagal šią Direktyvą.

LIFE fit for REACH

Kartu su kolegomis iš kitų Baltijos šalių pradėjome projektą “LIFE’as – REACH’ui. Išteklių naudojimo rezultatyvumo didinimo ir pavojingų cheminių medžiagų keitimo, siekiant sumažinti išmetimus, bandomieji projektai Baltijos šalyse.” Šiuo projektu siekiama a) saugoti aplinką ir žmonių sveikatą, rezultatyviau įgyvendinant REACH reikalavimus, b) didinti mažų ir vidutinių įmonių gebėjimus Baltijos šalyse, c) pasidalinti rezultatyvaus pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo ir išteklių naudojimo pavyzdžiais ir d) įtraukti daugiau įmonių į dialogą su visuomene pirkimų ir vartojimo “žalinimo” klausimais.

Parengti UBR valdymo planai

AAPC ekspertai parengė Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus ir priemonių programas. Valdymo planus rasite Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje.

 

Parengtas potvynių rizikos valdymo planas

AAPC ekspertai parengė Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo plano projektą. Valdymo planą rasite Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje.

apie aapc

Esame aplinkos apsaugos ekspertų komanda, jau beveik 20 metų dirbanti Lietuvoje ir užsienyje. Mūsų tikslas – teikti aukščiausios kokybės analitines ir konsultacines paslaugas aplinkos apsaugos srityje.

AAPC – privati pelno nesiekianti organizacija, įgyvendinanti taikomųjų mokslinių tyrimų projektus, teikianti analitines ir konsultavimo bei projektų administravimo paslaugas valstybės, savivaldybių institucijoms, komunalinėms įmonėms ir verslui.

1997 m. centrą įkūrė trys aplinkos apsaugos ekonomistai pasibaigus Harvardo tarptautinio vystymosi instituto paramos Lietuvai aplinkos apsaugos politikos ir ekonomikos srityje programai.Pagrindinės AAPC veiklos kryptys:

  • aplinkos apsaugos ekonomika,
  • institucinių gebėjimų stiprinimas,
  • mokymai ir švietimas,
  • strateginių dokumentų rengimas ir vertinimas,
  • aplinkos apsaugos teisė,
  • įmonėms reikalingų aplinkos apsaugos dokumentų rengimas.

Per beveik 20 darbo metų įgyvendinome daugiau nei 200 projektų ir sukaupėme didelę patirtį integruoto vandens išteklių valdymo, klimato kaitos vertinimo, atliekų tvarkymo, cheminių medžiagų ir oro kokybės valdymo srityse.
Aplinkos apsaugos politikos centro ekspertai dirba ne tik Lietuvoje. Kartu su užsienio partneriais sėkmingai įgyvendinome projektus Albanijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Gruzijoje, Juodkalnijoje, Kazachstane, Kipre, Kosove, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Makedonijoje, Moldovoje, Rusijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Turkijoje, Ukrainoje.

partneriai

Įgyvendindami projektus dirbame kartu su Lietuvos ir kitų šalių partneriais.

>> partneriai

klientai

Mūsų klientai - Lietuvos ir užsienio vyriausybinės organizacijos ir privačios įmonės.

>> klientai