foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Naujienos

CATCH POLLUTION

2017 m. balandžio mėn. VŠĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“, kartu su partneriais, Aleksandro Stulginskio universitetu ir Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos institutu (Latvija), pradeda vykdyti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-49 „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“ Plačiau

 

Jūros strategijos direktyvos įgyvendinimas Turkijoje

2016 metų vasario mėn. kartu su kolegomis iš NIRAS IC Sp. Z.o.o. (Lenkija) ir kolegomis iš kitų šalių pradėjome įgyvendinti projektą „Gebėjimų stiprinimas įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą Turkijoje“ (EuropeAid/135965/IH/SER/TR). Projektą sudaro du komponentai: 1) Jūrų strategijos pagrindų direktyvos nuostatų perkėlimo ir pasirengimo vėlesniam įgyvendinimui techninis ir administracinis stiprinimas ir 2) Konkretūs žingsniai rengiantis įgyvendinti Direktyvą nustatytuose Juodosios ir Viduržemio jūrų regionuose. Mūsų ekspertė šiame projekte atsakinga už ekonominę ir socialinę analizę pagal šią Direktyvą.

LIFE fit for REACH

Kartu su kolegomis iš kitų Baltijos šalių pradėjome projektą “LIFE’as – REACH’ui. Išteklių naudojimo rezultatyvumo didinimo ir pavojingų cheminių medžiagų keitimo, siekiant sumažinti išmetimus, bandomieji projektai Baltijos šalyse.” Šiuo projektu siekiama a) saugoti aplinką ir žmonių sveikatą, rezultatyviau įgyvendinant REACH reikalavimus, b) didinti mažų ir vidutinių įmonių gebėjimus Baltijos šalyse, c) pasidalinti rezultatyvaus pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo ir išteklių naudojimo pavyzdžiais ir d) įtraukti daugiau įmonių į dialogą su visuomene pirkimų ir vartojimo “žalinimo” klausimais.

 partneriai

Partneriai, su kuriais dirbame, įgyvendindami įvairius projektus:

 • AEA Technology Environment, Anglija
 • AF-International AB, Švedija
 • Apini - Aplinkos inžinerijos institutas, Lietuva
 • Baltijos aplinkos apsaugos forumas
 • COWI, Consulting Engineers and Planners A/S, Danija
 • COWI Anadolu Ltd., Turkija
 • Carl Bro A/S, Danija
 • Danagro Adviser A/S, Danija
 • DHI Water & Environment, Danija
 • Ecolas NV, Belgija
 • ELLE Estonian, Latvian and Lithuanian Environment, Latvija
 • Enviro-Markets International, Anglija
 • Environmental Resources Management, Anglija
 • VšĮ "Gamtos paveldo fondas"
 • Harvardo Tarptautautinis plėtros institutas, JAV
 • HFT Network Oy, Suomija
 • UAB Hnit-Baltic
 • International Resources Group Ltd., JAV
 • Institute for Applied Environmental Economics (TME), Olandija
 • IVL Swedish Environmental Research Institute
 • Milieu Ltd., Belgija
 • MEDConsult, Turkija
 • NIRAS Consulting Engineers and Planners A/S, Danija
 • Okopol GmbH, Vokietija
 • Ornis Consult Ltd., Danija
 • Orsanco, JAV
 • Peipsi CTC, Estija
 • Project Management Ltd., Airija
 • Ramboll A/S, Danija
 • Regioninis aplinkos apsaugos centras, Vengrija
 • Scanagri A/S, Danija
 • Stambulo Technikos Universitetas, Turkija
 • Soil and Water Ltd., Suomija
 • Suomijos aplinkos institutas
 • Techniplan SpA, Italija
 • UAB "Finansinių investicijų duomenų analizė ir konsultacijos" (FIDA), Lietuva
 • UBM, Turkija
 • VšĮ "Vandens namai", Lietuva
 • Water Resource Center (WRc), Jungtinė karalystė
 • WS Atkins, Jungtinė Karalystė