Naujienos

CATCH POLLUTION

2017 m. balandžio mėn. VŠĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“, kartu su partneriais, Aleksandro Stulginskio universitetu ir Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos institutu (Latvija), pradeda vykdyti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-49 „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“ Plačiau

 

LIFE fit for REACH

Kartu su kolegomis iš kitų Baltijos šalių pradėjome projektą “LIFE’as – REACH’ui. Išteklių naudojimo rezultatyvumo didinimo ir pavojingų cheminių medžiagų keitimo, siekiant sumažinti išmetimus, bandomieji projektai Baltijos šalyse.” Šiuo projektu siekiama a) saugoti aplinką ir žmonių sveikatą, rezultatyviau įgyvendinant REACH reikalavimus, b) didinti mažų ir vidutinių įmonių gebėjimus Baltijos šalyse, c) pasidalinti rezultatyvaus pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo ir išteklių naudojimo pavyzdžiais ir d) įtraukti daugiau įmonių į dialogą su visuomene pirkimų ir vartojimo “žalinimo” klausimais.

publikacijos


Aplinkos apsaugos politikos centro darbuotojai dalyvavo rengiant šias publikacijas:


H. Ahtiainen, J. Artell, M. Czajkowski, B. Hasler, L. Hasselstrom, A. Huhtala, J. Meyerhoff, J.C.R. Smart, T. Soderqvist, M.H. Alemu, D. Angeli, K. Dahlbo, V. Fleming-Lehtinen, K. Hyytiainen,A. Karloseva, Y. Khaleeva, M. Maar, L. Martinsen,T. Nommann, K. Pakalniete, I. Oskolokaitė & D. Semėnienė. 2014. Benefits of meeting nutrient reduction targets for the Baltic Sea – a contingent valuation study in the nine coastal states. Journal of Environmental Economics and Policy

J. Vaitiekūnienė, T. Virbickas, D. Daunys, J. Taminskas, M. Gregorauskas, A. Klimas, A. Domaševičius, B. Paukštys, A. Štuopis, G. Drevalienė, G. Valiuškevičius, A. Bukantis, E. Stonevičius, E. Rimkus, J. Kražys, A. Štaras, A. Povilaitis, A. Rimkus, J. Kažys, A. Štaras, A. Povilaitis, P. Punys, D. Semėnienė, I. Oskolokaitė, V. Langas, I. Strazdaitė. 2011. Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis. Atsakingasis redaktorius Bernardas Paukštys. ISBN 978-609-95357-0-8, Vilnius.

D. Semėnienė, I. Oskolokaitė, J. Vaitiekūnienė, S. Valatka, T. Virbickas,. B. Paukštys, A. Povilaitis, P. Punys, I. Strazdaitė. 2011. Lietuvos vandens telkinių būklės gerinimo priemonės. Atsakingasis redaktorius Bernardas Paukštys. ISBN 978-609-95357-1-5, Vilnius.

U. Yetis, H. Yukseler, S. Valatka, S. Girgin, D. Semėnienė, M. Kerestecioglu,  M. Jacobsen. 2013. Implementation of the European Union’s Nitrates Directive in Turkey. Desalination and Water Treatment. ISSN 1944-3994 (Print), 1944-3986 (Online).

H. Yukseler, S. Girgin, U. Yetis, S. Valatka, D. Semėnienė, M. Kerestecioglu, M. Jacobsen.  2009. Implementation of the European Union's Bathing Water Directive in Turkey. Journal of Environmental Management.. ISSN: 03014797, Vol: 90 (8) June, 2009. 2780-2784 p.

R. Bubnienė, D. Štreimikienė. 2005. The Impact of Carbon Tax on GHG Emission Reduction and Economy.  Inžinerinė ekonomika, KTU, 2005 (1). ISSN 1392 - 2785.

J. Topilko. D. Žarkov, E. Lagzdina, M. Säre. 2004. Public Participation In Water Management In The Eastern Baltic Sea Region. Global Water Partnership CEE, Public Participation Task Force, Tartu, Riga, Vilnius, Gdansk.

S. Valatka. 2004. Lithuanian water sector: the challenges of EU accession. Vesitalous 2/2004, ISSN 0505-3838. 12-15p.

D. Žarkov, R. Ščeponavičiūtė, R. Linkevičienė, J. Morkvėnaitė. 2003. Public participation in water management in Lithuania.Aplinkos apsaugos politikos centras. 52p.

D. Semėnienė, L. Čekanavičius. 2003. The Cost of Pollution. Environmental Economics. Environmental Science, The Baltic University Publication, Uppsala.

D. Semėnienė, R. Bluffstone, J. Jantzen. 2003. How much will it Cost to Join the Club? The Costs of Approximating Lithuania's Environmental Laws with those of the European Union.Environmental and Resource Economics.

R. Bubnienė. 2002. Transition of Lithuanian Environmental Policy - the way towards sustainability. Global Environmental Change and the Nation State: Proceedings of the 2001 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change. Potsdam: Potsdam Institute for Climate Impact Research, Biermann, Frank/Brohm, Rainer/Dingwerth, Klaus (eds.).

R. Bubienė, Z. Dudutytė, E. Greimas, I. Kubilius, R. Lenkaitis, J. Mačiūnaitė, M. Raulinaitis, D. Semėnienė, E. Taločkaitė, L. Vainius, S. Valatka. 2002. European Union environmental policy and implementation of it's requirements in Lithuania. Center for Environmental Policy, IBSN 9986-767-07-5. 114p.

A. Lääne, H. Pitkänen, B. Arheimer, H. Behrent, W. Jarosinski, S. Lucane, K. Pachel, A. Räike, A. Shekhovtsov, L. M. Svendsen and S. Valatka. 2002. Evaluation of the implementation of the 1988 Ministerial Declaration regarding nutrient load reductions in the Baltic Sea catchment area.Finish Environmental Institute, Helsinki, 195 p.

D. Semėnienė, A. Kundrotas. Costs for Approximation to the EU: water sector. 1999. Geologijos Akiraciai

D. Semėnienė, J. Varneckienė. 1999. Environmental Economic Instruments in Lithuania.Sourcebook on Economic Instruments for Environmental Policy - Central and Eastern Europe, The Regional Environmental Center, Szentendre.

D. Semėnienė, L. Čekanavičius. 1997. Implementing Environmental Policies - the Role for Economic Instruments. Ecological Economics: Markets, Prices and Budgets in a Sustainable Society, The Baltic University