Naujienos

CATCH POLLUTION

2017 m. balandžio mėn. VŠĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“, kartu su partneriais, Aleksandro Stulginskio universitetu ir Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos institutu (Latvija), pradeda vykdyti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-49 „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“ Plačiau

 

Jūros strategijos direktyvos įgyvendinimas Turkijoje

2016 metų vasario mėn. kartu su kolegomis iš NIRAS IC Sp. Z.o.o. (Lenkija) ir kolegomis iš kitų šalių pradėjome įgyvendinti projektą „Gebėjimų stiprinimas įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą Turkijoje“ (EuropeAid/135965/IH/SER/TR). Projektą sudaro du komponentai: 1) Jūrų strategijos pagrindų direktyvos nuostatų perkėlimo ir pasirengimo vėlesniam įgyvendinimui techninis ir administracinis stiprinimas ir 2) Konkretūs žingsniai rengiantis įgyvendinti Direktyvą nustatytuose Juodosios ir Viduržemio jūrų regionuose. Mūsų ekspertė šiame projekte atsakinga už ekonominę ir socialinę analizę pagal šią Direktyvą.

LIFE fit for REACH

Kartu su kolegomis iš kitų Baltijos šalių pradėjome projektą “LIFE’as – REACH’ui. Išteklių naudojimo rezultatyvumo didinimo ir pavojingų cheminių medžiagų keitimo, siekiant sumažinti išmetimus, bandomieji projektai Baltijos šalyse.” Šiuo projektu siekiama a) saugoti aplinką ir žmonių sveikatą, rezultatyviau įgyvendinant REACH reikalavimus, b) didinti mažų ir vidutinių įmonių gebėjimus Baltijos šalyse, c) pasidalinti rezultatyvaus pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo ir išteklių naudojimo pavyzdžiais ir d) įtraukti daugiau įmonių į dialogą su visuomene pirkimų ir vartojimo “žalinimo” klausimais.

projektai

Aplinkos apsaugos politikos centras turi patirties vykdant projektus visuose pagrindiniuose aplinkos apsaugos sektoriuose:

 • Vandens kokybė, vandens išteklių valdymas
 • Potvynių rizikos valdymas
 • Atliekų tvarkymas
 • Oro kokybė
 • Cheminės medžiagos
 • Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK)
 • Genetiškai modifikuoti organizmai
 • Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos
 • Aplinkos apsauga ir ekonomika
 • Triukšmas
 • Klimato kaita
 • Galimybių analizės studijos ir poveikio aplinkai vertinimas
 • Visuomenės švietimas ir mokymai
 • Institucinis stiprinimas
 • Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas