LatLit

Naujienos

CATCH POLLUTION

2017 m. balandžio mėn. VŠĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“, kartu su partneriais, Aleksandro Stulginskio universitetu ir Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos institutu (Latvija), pradeda vykdyti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-49 „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“ Plačiau

 

LIFE fit for REACH

Kartu su kolegomis iš kitų Baltijos šalių pradėjome projektą “LIFE’as – REACH’ui. Išteklių naudojimo rezultatyvumo didinimo ir pavojingų cheminių medžiagų keitimo, siekiant sumažinti išmetimus, bandomieji projektai Baltijos šalyse.” Šiuo projektu siekiama a) saugoti aplinką ir žmonių sveikatą, rezultatyviau įgyvendinant REACH reikalavimus, b) didinti mažų ir vidutinių įmonių gebėjimus Baltijos šalyse, c) pasidalinti rezultatyvaus pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo ir išteklių naudojimo pavyzdžiais ir d) įtraukti daugiau įmonių į dialogą su visuomene pirkimų ir vartojimo “žalinimo” klausimais.

Projektas  "Lielupės ir Ventos upių baseinų rajonuose esančių upių monitoringas ir ūkininkų apklausa aplinkos apsaugos klausimais"

Projektas finansuotas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013m. programos lėšomis.

Projekto partneriai: Všį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Latvijos universiteto biologijos institutas bei Latvijos kaimo konsultacijų ir mokymų centras.

Projekto trukmė -  18 mėnesių (2013 balandis- 2014 spalis)

Projekto vadovas Dr. Simonas Valatka

Pagrindinės projekto veiklos:
  • Projekto metu atlikta didelės apimties, gerai struktūruota ir moksliškai pagrįsta Lielupės ir Ventos upių baseinų teritorijose Lietuvoje ir Latvijoje gyvenančių, ūkininkų apklausa. Apklausa vykdyta siekiant sužinoti ūkininkų nuomonę apie galimybes ir pasirengimą įgyvendinti aplinkosaugos priemones. Tyrimas taip pat pasitarnavo šviečiant visuomenę apie vandens aplinkos būklę ir priemones jai pagerinti. Sužinokite, ką ūkininkai mano apie žemės ūkio veiklos vandens telkiniams daromą įtaką, kaip jiems sekasi įgyvendinti esamas aplinkos apsaugos priemones ir kaip jie nusiteikę įgyvendinti papildomas priemones: ataskaitos santrauka lietuvių kalba.
  • Lietuvos ir Latvijos pasienio upėse atlikti tyrimai, kurių metu abiejų šalių mokslininkai apsikeitė praktine patirtimi vertinant ekologinę upių būklę. Visose Europos sąjungos valstybėse ekologinė vandens telkinių būklė turi būti vertinama remiantis biologiniais indikatoriais – žuvų, dugno bestuburių, vandens augalų rūšinę sudėtį ir biologinę įvairovę nusakančiais rodikliais. Tiek Lietuvoje, tiek ir Latvijoje vandens telkinių būklė tradiciškai buvo vertinama pagal cheminių medžiagų koncentracijas. Ekologinės vandens telkinių būklės vertinimo sistema dar nėra nusistovėjusi, todėl projekto metu buvo siekima suderinti rodiklius, kad abipus sienos upių būklę vertintume vienodai ir galėtume planuoti priemones vandens telkinių būklei gerinti. Lietuvai priklausančiose Lielupės ir Ventos upių baseinų upėse surinkti makrofitų (vandens augalų) mėginiai testuojant Latvijoje taikomą metodiką, o Latvijos upėse išbandytas Lietuvos mokslininkų sukurtas žuvų  indeksas bei  bentoso (dugno bestuburių) mėginių ėmimo metodika. Skaitykite ataskaitos santrauką lietuvių kalba.
Projekto rezultatai: